Kirkegårdene

Både Søften og Foldby kirkegård er naturligvis et sted, hvor der skal være fred til at mindes mennesker man holder af og savner. Men det er også et sted hvor du kan gå en tur og kigge på bibelske planter eller tage på en historisk æbletur.  

På vores kirkegårde følger vi principperne fra Grøn kirke: "Vi gennemfører miljøvenlige og økologiske aktiviteter og forbedringer på kirkens udearealer og kirkegård. Vi laver levesteder for vilde dyr og planter på kirkens udearealer"

Det betyder at man møder utraditionelle planter på kirkegårdene. Vi forsøger desuden at være selvforsynende til kirkepyntningen.

På Søften kirkegård er der plantet en række forskellige bibelske planter - lige fra figen og drue til manna og malurt. I kirkens våbenhus og Søften-Foldby Sognegård kan du finde en pjece om de bibelske planter og deres placering på kirkegården. 

På Foldby Kirkegård er der mulighed for en "historisk æbletur". Her er der desuden forskellige planter fra den gamle landbohave.

Ved dødsfald

Ved et dødsfald skal det besluttes om afdøde skal kremeres eller begraves. 

Der er mange forskellige slags gravsteder og flere muligheder, end de fleste regner med. Derfor er det en god idé at kontakte graveren for råd og vejledning.

Kontakt:

Ledende graver Frank Kirchwehm-Jensen, Telefon: 2964 3849

E-mail: graver@soeftenkirke.dk

Kirkegårdsmedarbejder, Foldby Kirke: Ketty Christiansen, Telefon: 2924 8687

E-mail: foldbykirke@gmail.com

 

 

 
 
 
 

Priser for gravsteder

Gravstedets ejer har pligt til at sørge for at gravstedet bliver holdt rent og pænt og fri for ukrudt.

Renholdelse samt andre ydelser som forårs- og sommerblomster og grandækning på gravstedet kan overlades kirkegården mod betaling.

Aftalen kan laves som en løbende aftale, hvor der betales for et år af gangen eller som en legataftale, hvor der indbetales et beløb for hele fredningstiden.

Du finder prislisterne her.

Vedtægter for kirkegårdene

Kirkegårdsvedtægterne til Søften og Foldby kirker finder du her:

Foldby kirkegård

Søften kirkegård