Foldby Kirke

Foldby Kirke ligger på et bakkedrag i byens sydøstlige udkant. Du kan her læse en beskrivelse af kirken og dens historie.

Kirken stod færdigbygget i slutningen af 1100 tallet. I senmiddelalderen blev kirken ombygget, hvor det flade træloft blev ændret til gotiske hvælvinger. I 1864 blev kirken renoveret og man byggede det nuværende våbenhus. Samtidig fik tårnet et nyt og højere spir og ny vindfane.

Kirken har ført en lidt omtumlet tilværelse, i 1215 blev den underlagt Aarhus domkapitel. Ved reformationen i 1536 overgik den til krongods, og i 1661 overlod kongen ejendomsretten til Mogens Friis. I 1672 blev den indlemmet i Grevskabet Frijsenborg og hørte herunder frem til 1921, hvor kirken overgik til selveje.

I 1999 blev tag og spir renoveret. Restaureringen er udført af det lokale smedefirma

Altertavlen

Altertavlen er udført af Th. Martin Jensen i 1858. Motivet er Kristus og synderinden. Altertavlen indgår i en række fra det forrige århundrede, hvor betoningen ligger på Jesus menneskelige relationer.

Teksten under tavlen ”Gå bort og synd ikke mere” henviser til Johannes evangeliet kap. 8, hvorfra motivet er hentet.

I toppen af altertavlen ses Jesu Monogram JHS Knæfaldet og alterskranke prydes af kronede monogrammer. Mod nord EGWF (Erhard greve Wedel-Frijs) og mod syd CSGWF(Christine Sofie grevinde Wedel-Frijs)

Døbefont

Døbefonten er en romansk granitdøbefont fra slutningen af 1100 tallet. Kummens størrelse fortæller at dåben oprindelig foregik ved hel neddykning. Løverne på ydersiden af fonden kan symbolisere både det gode og det onde. Dåbsfadet der dækker over kummens indre er fra 1863, og dåbskanden af tin er fra 1881

Orgel

Det gamle orgel fra 1895 blev ved renoveringen i 1988 udskiftet med et nyt leveret af Jysk orgelbyggeri i Hinnerup. Det nye orgel har 14 stemmer.


Prædikestolen

Prædikestolen fra midten af 1600 tallet er i de store felter prydet af de 4 evangelister. Lige over billederne ses teksten ” Salige er de som høre guds ord og bevare det ”. Lydhimlen prydes af engle og 4 figurer der holder stave, kors og nøgler.